ว่าด้วยสิ่งต่างๆหลากหลาย ละม้ายสัตว์แบบ omnivore ที่กินอาหารได้ทุกประเภท จากนั้นนำมาย่อยเพื่อบอกต่อ

Display
Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Omnivore 22 - Plagiarism

Duration: 1 hr 4 min

Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Omnivore 27 - Cheating

Duration: 56 min

Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Omnivore 25 - Nationalism

Duration: 1 hr 3 min

Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Mindfulness

Duration: 39 min

Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Omnivore 34 - Democracy

Duration: 50 min

Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Omnivore 02 - Time

Duration: 46 min

Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Omnivore 03 - Introvert

Duration: 43 min

Omnivore

Series: Omnivore

Episode: Omnivore 05 - Languages 2

Duration: 55 min