Owen Walton

Ewangelia Chrystusa

Ewangelia Chrystusa

Ewangelia Chrystusa. Prawda Nowego Testamentu o Uzdrowieniu - cześć 2. Tlumaczenie z języka angielskiego na język polski. pomoc w zrozumieniu Pisma Świetego. The Gospel is the core message of the church. In the New Testament, healing is constantly linked to the Gospel. This episode studies this connection to help us understand God’s desire to heal today. Support this podcast

Duration: 1 hr 42 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode