Gjovalin Shkurtaj

Hamit Boriçi në 90 vjetorin e lindjes

Hamit Boriçi në 90 vjetorin e lindjes

Prof. Hamit Boriçi është një figure e rrallë, me një kontribut e me ndihmesa të mëdha, me dije të gjera, me përvojë sa të gjatë aq edhe të mbushur me veprimtari të gjerë. Një gazetar i shquar, drejtues i mediave, dhe veprimtar shoqëror i spikatur. Autor i shumë librave themelor për gazetarinë dhe letërsinë shqiptare.

Duration: 12 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode