Gjovalin Shkurtaj

Emisioni 24 - Roli i mediave për mbarëvajtjen e mëtejshme të gjuhës shqipe

Emisioni 24 - Roli i mediave për mbarëvajtjen e mëtejshme të gjuhës shqipe

Emisioni 24 - Roli i mediave për mbarëvajtjen e mëtejshme të gjuhës shqipe by Gjovalin Shkurtaj

Duration: 9 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode