Gjovalin Shkurtaj

Aleksandër Xhuvani: Figurë e ndritur e kulturës dhe gjuhës shqipe

Aleksandër Xhuvani: Figurë e ndritur e kulturës dhe gjuhës shqipe

Çdo 13 Mars, bota e kulturës dhe kërkimore shqiptare përkujton me nderim të thellë ditëlindjen e Aleksandër Xhuvanit. Që është një nga personalitetet e shkencës e të dijes shqiptare. Veprimtaria dhe ndihmesat e gjithanshme të Aleksander Xhuvanit, qëndrojnë në themelet e gjuhësisë dhe të shumë disiplinave të tjera shkencore kombëtare shqiptare.

Duration: 8 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode