Jon Andreas Støvneng

[TFY4165] Termisk fysikk (SD)

Emnet skal ved en teoretisk og eksperimentell tilnærming gi studenten en grunnleggende forståelse av hvordan systemer i termisk likevekt kan beskrives ved termodynamikk. Dette innebærer hvordan første og andre hovedsetning fører til begrepet entropi og gir sammenhenger mellom termodynamiske størrelser. Videre skal en lære prinsippene for varmekraftmaskiner/kjølemaskiner, blandinger av forskjellige stoffer, energiøverføring ved varmeledning og hvordan partikler på molekylnivå beveger seg (diffunderer) i et medium. Videre skal studentene lære å analysere ulke problemstillinger innen termisk fysikk med matematiske metoder samt IKT-baserte/numeriske metoder gjennom bruk av Matlab.

Emnet skal ved en teoretisk og eksperimentell tilnærming gi studenten en grunnleggende forståelse av hvordan systemer i termisk likevekt kan beskrives ved termodynamikk. Dette innebærer hvordan første og andre hovedsetning fører til begrepet entropi og gir sammenhenger mellom termodynamiske størrelser. Videre skal en lære prinsippene for varmekraftmaskiner/kjølemaskiner, blandinger av forskjellige stoffer, energiøverføring ved varmeledning og hvordan partikler på molekylnivå beveger seg (diffunderer) i et medium. Videre skal studentene lære å analysere ulke problemstillinger innen termisk fysikk med matematiske metoder samt IKT-baserte/numeriske metoder gjennom bruk av Matlab.

Episodes: 52

Display
Learn about the benefits of claiming your podcast and the process here.