TechCheese

EP.1 Why PWA in 2019? ทำไมต้องใช้ PWA ในปี 2019

EP.1 Why PWA in 2019? ทำไมต้องใช้ PWA ในปี 2019

พูดถึงเทคโนโลยี PWA (Progressive Web App) ที่เข้ามาช่วยให้การทำเว็บเป็นมากกว่าเว็บทั่วๆ ที่สามารถทำงานได้เหมือนเป็นแอพมือถือตัวนึง แล้วที่ผ่านมามีใครใช้หรือไม่ เหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้งาน PWA ในปี 2019 นี้

Duration: 13 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode