Governo

Skolverkets Peter Fredriksson - Skolan i förarsätet för samhällsutvecklingen!

Skolverkets Peter Fredriksson - Skolan i förarsätet för samhällsutvecklingen!

Skolans uppgift är svårare än någonsin. Samhällsutvecklingen rusar snabbare än vi kan greppa och en stor del av de som går i skolan idag kommer att arbeta med yrken som ännu inte finns. Och eftersom skolan rustar framtidens medborgare behöver skolan inte bara följa samhällsutvecklingen, utan hela tiden ligga ett steg före den. Hur anpassar skolan sin verksamhet utifrån det – och vad har Skolverket som myndighet för roll i det arbetet? Detta diskuterar vi med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Duration: 29 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode