Governo

Göran Lindsjö om AI som möjliggörare för framtidens samhälle

Göran Lindsjö om AI som möjliggörare för framtidens samhälle

I detta avsnitt återbesöker vi ett ämne som vi tidigare diskuterat i Samhällspassion. Göran Lindsjö, associerad konsult på Governo, gästar och berättar om artificiell intelligens som möjliggörare för framtidens samhälle. Vi kan se att diskussionen om AI har rört sig från att fokusera på vad AI är till hur vi kan tillämpa tekniken och vilka nyttor den kan ge oss. Hur löser AI våra stora samhällsproblem och vad behöver våra offentliga organisationer göra för att ta steg i den riktningen?

Duration: 20 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode