Governo

Anne-Marie Eklund Löwinder - Hur förhindrar vi nya IT-skandaler?

Anne-Marie Eklund Löwinder - Hur förhindrar vi nya IT-skandaler?

Sommaren 2017 präglades av diskussioner om läckta personuppgifter och outsourcing. För att undvika liknande händelser i framtiden är det viktigt för organisationer att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Med oss i dagens avsnitt har vi Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige, som berättar om hur man förhindrar att något händer – och vad man gör om en incident faktiskt skulle inträffa! 

Duration: 21 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode