Governo

Andreas Werr och Karin Lönn - Kollektiv förmåga att lösa samhällets svåraste utmaningar

Andreas Werr och Karin Lönn - Kollektiv förmåga att lösa samhällets svåraste utmaningar

De stora samhällsutmaningarna blir av alltmer komplex karaktär och ställer allt större krav på involvering av många olika kompetenser. Samverkan har varit på offentlig sektors agenda i många år, men när komplexiteten ökar krävs det ofta mer än måldokument och överenskommelser - det krävs samarbetsskickliga individer. I detta avsnitt diskuterar vi, tillsammans med Andreas Werr och Karin Lönn, samarbete och de utmaningar som kommer med samarbete. Varför är det ofta så svårt att samarbeta? Vad är det som gör att vissa grupper fungerar bättre än andra? Och vad kan man göra för att öka den kollektiva intelligensen i organisationer? Är du intresserad av Partsrådets satsning på ett hållbart arbetsliv som Andreas pratar om i avsnittet? Mer information hittar ni här: www.hallbartarbetsliv.nu/

Duration: 23 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode