Centrum för Teologi & Religionsvetenskap

Paul Linjamaa | Maria Magdalenas evangelium

Paul Linjamaa | Maria Magdalenas evangelium

Under en av årets varmaste dagar möter R&T upp dr. Paul Linjamaa i Malmö för att samtala om boken "Maria Magdalenas evangelium," utgiven i dagarna av Dialogosförlag.  Så här skriver Dialogos själva om boken:  "De flesta källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium – som här för första gången publiceras i svensk översättning – är hjälten en kvinna. I denna tidigkristna skrift från 100-talet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin andliga förmåga och får förklara för de andra lärjungarna vad Jesus budskap går ut på. De få sidor som överlevt av Maria Magdalenas evangelium är ingen lätt läsning. Texten tvingar oss att fundera på svåra frågor, som Guds natur, själens ursprung och tillvarons själva grundvalar. I denna volym följs därför den svenska översättningen av en analys av den historiska bakgrunden till de religiösa och filosofiska tankar som Maria och Jesus utbyter. Till sist behandlas den fråga som naturligen väcks vid läsningen: vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen? Paul Linjamaa är religionshistoriker, verksam vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Han forskar i huvudsak om kristendomens tidiga historia och undervisar i religionshistoria på olika nivåer."  https://www.dialogosforlag.se/bocker/religion/maria-magdalenas-evangelium.html ------------------------------------------------------------------------------------------ "Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap.  För kritik eller kommentarer, skriv en rad till religionochteologi@outlook.com.  ------------------------------------------------------------------------------------------ Särskilt tack till gruppen Nous för musiken

Duration: 54 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode