PO-podden

Hur är det att leva med psykisk ohälsa och vara i behov av samhällets vård och stöd?  Personligt ombud Göteborg delar erfarenheter, pratar om vad som fungerar och vad som skulle kunna bli bättre.personligtombud@brackediakoni.sewww.brackediakoni.se/vara-verksamheter/personligt-ombud-goteborg

Hur är det att leva med psykisk ohälsa och vara i behov av samhällets vård och stöd? Personligt ombud Göteborg delar erfarenheter, pratar om vad som fungerar och vad som skulle kunna bli bättre.personligtombud@brackediakoni.sewww.brackediakoni.se/vara-verksamheter/personligt-ombud-goteborg

Episodes: 1

Display

Vilka är vi?

Duration: 32 min

Learn about the benefits of claiming your podcast and the process here.