hosted by Olliestyle - songs available on Spotify

Pakinggan Ko ang Kanta Mo

[Also available on Youtube] Dito inilalahad ng mga Filipino Songwriters ang kwento sa likod ng kanilang mga kanta, malalaman natin kung paano nila naisulat ang kanta, kung sino ang inspirasyon nito, kung bakit nila naisipang isulat ang kanta at ang mga damdaming nakapaloob sa kaluluwa ng kanilang mga obra. Samahan natin sila sa kanila pagkukwento dito sa

[Also available on Youtube] Dito inilalahad ng mga Filipino Songwriters ang kwento sa likod ng kanilang mga kanta, malalaman natin kung paano nila naisulat ang kanta, kung sino ang inspirasyon nito, kung bakit nila naisipang isulat ang kanta at ang mga damdaming nakapaloob sa kaluluwa ng kanilang mga obra. Samahan natin sila sa kanila pagkukwento dito sa "Pakinggan ko ang Kanta Mo."

Episodes: 1

Display
Learn about the benefits of claiming your podcast and the process here.