Omnivorecast

Omnivore S2 EP2 - Espionage 2

Omnivore S2 EP2 - Espionage 2

Omnivore Season 2 Episode 1 Espionage (2) สำหรับตอนนี้ สองพิธีกร โตมร ศุขปรีชา และทีปกร วุฒิพิทยามงคล จะมาชวนคุยกันต่อเรื่อง "สายลับ" โดยย้อนไปพูดถึงภาพลักษณ์ของสายลับในอดีต ไล่มาจนถึงปัจจุบัน, เอกสารที่ถูกเปิดเผยโดย CIA ไม่นานมานี้, สายลับที่ถูกจับได้ด้วยการสะกดคำผิด และสมดุลที่เปลี่ยนไประหว่างอำนาจของหน่วยงานเหล่านี้ กับประชาชน

Duration: 38 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode