Omnivorecast

Omnivore 04 - Languages

Omnivore 04 - Languages

คุณเคยเกิดความเข้่าใจผิดเรื่องภาษาไหม / หลายประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาอาจก่อความเข้าใจผิดจนเกือบเป็นเรื่อง / Tense ในภาษา มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร / โครงสร้างของภาษามีผลต่อวิธีคิดของคนไหม / ภาษาที่เล็กที่สุดในโลก / ความเข้มข้นของความหมายในประโยค I Love You ในภาษาต่างๆ / ภาษาที่มีแต่เสียงหวีด / ภาษาที่ยากที่สุดในโลก / ภาษาที่ผันคำกริยาได้มากถึงหนึ่งล้านห้าแสนคำ / พบเรื่องเหล่านี้ได้ใน Omnivore *Omnivore เป็น podcast ว่าด้วยสิ่งต่างๆหลากหลาย ละม้ายสัตว์แบบ Omnivore ที่กินอาหารได้ทุกประเภท จากนั้นนำมาย่อยเพื่อบอกต่อ ทั้งเรื่องทางสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ จัดโดยสองนักเขียน โตมร ศุขปรีชา และ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/omnivorecast

Duration: 52 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode