Nasjonal Transportpodcast

Nasjonal Transportpodcast

Harald Victor Hove og Morten Myksvoll fyller det store tomrommet for norske samferdselspodcaster. Vi jobber til daglig med henholdsvis riksveg 7 og Bergensbanen, men i denne podcasten skal vi ta opp tema som berører hele sektoren.

Harald Victor Hove og Morten Myksvoll fyller det store tomrommet for norske samferdselspodcaster. Vi jobber til daglig med henholdsvis riksveg 7 og Bergensbanen, men i denne podcasten skal vi ta opp tema som berører hele sektoren.

Episodes: 4

Display

Episode 12: Morten Ask, Statens Vegvesen

Duration: 35 min

Episode 10: Terje Rognlien, Oslopakke 3

Duration: 44 min

Episode 9: Siri Hatland – Kystrederiene

Duration: 37 min

Learn about the benefits of claiming your podcast and the process here.