support012

Tỉnh táo với chiếc điện thoại

Tỉnh táo với chiếc điện thoại

Điện thoại là thiết bị không thể xa rời với mọi người. Bên cạnh đó nó cũng mang đến những mặt tiêu cực không kém. Hãy nghe và cảm nhận 

Duration: 5 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode