Naomi Nguyen Official

Chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống ở UK

-------------------------------------------------------------------
❤️ ĐỪNG QUÊN KẾT NỐI VỚI MÌNH NAOMI NHA: 
FACEBOOK - https://www.facebook.com/naominguyeno... 
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/naomi_nguye... 
SOUNDCLOUD - https://soundcloud.com/user-456081289 
HOTLINE: +44 77 519 88 885

Chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống ở UK ------------------------------------------------------------------- ❤️ ĐỪNG QUÊN KẾT NỐI VỚI MÌNH NAOMI NHA: FACEBOOK - https://www.facebook.com/naominguyeno... INSTAGRAM - https://www.instagram.com/naomi_nguye... SOUNDCLOUD - https://soundcloud.com/user-456081289 HOTLINE: +44 77 519 88 885

Episodes: 14

Display

5 sự khác biệt giữa Sole Trader và LTD

Duration: 4 min

Chia sẻ cuộc sống năm 2019 của Naomi

Duration: 5 min

Làm thế nào để mua nhà UK giá rẻ

Duration: 5 min

Giới thiệu 012 Global

Duration: 3 min

Định cư Hungary

Duration: 24 min

Tâm bình cảnh cũng bình

Duration: 4 min

Thiền Vipassana

Duration: 5 min

Ta đang làm gì đây

Duration: 2 min

Tỉnh táo với chiếc điện thoại

Duration: 5 min

Learn about the benefits of claiming your podcast and the process here.