JesusFellesskapet

JesusFellesskapet

Ukentlig forkynnelse fra JesusFellesskapet i Bergen. Se www.jesusfellesskapet.no for mer informasjon om menigheten.

Ukentlig forkynnelse fra JesusFellesskapet i Bergen. Se www.jesusfellesskapet.no for mer informasjon om menigheten.

Episodes: 89

Display

Verktøy for oppdraget - Fredrik Skoglund

Duration: 39 min

Kraften for oppdraget - Steinar Lofnes

Duration: 46 min

Grunnlaget for oppdraget - Fredrik Skoglund

Duration: 35 min

Det store oppdraget del 3 - Steinar Lofnes

Duration: 40 min

Det store oppdraget del 2 - Steinar Lofnes

Duration: 46 min

Det store oppdraget del 1 - Steinar Lofnes

Duration: 37 min

Gods plan for YOU - Rachel & Gordon Hickson

Duration: 40 min

Learn about the benefits of claiming your podcast and the process here.