Julia Tutko-Balena

Episode 71: Prima Aprilis!

Episode 71: Prima Aprilis!

April Fools!Polish Phonemes: “EJ-pryl’ ful’z”Literal Translation: Kwiecień Głupcy!Elegant Translation: Głupce kwietnia!Polish Equivalent: Prima Aprilis bo się omylisz!Email us! mailbag@howyousay.fmVisit the website! www.howyousay.fmTweet us! @HowYouSayFMRate the show!_______Here’s a full translation of what I said ;-) (Polish transcript is at the bottom!)Hello everyone! Here’s the 71st episode of How You Say?, where I teach you how to say something fun or playful in English. I’m your host, my name is Julia Tutko-Balena.Today I will tell you how to say “First April or you’ll mistake yourself!” in English. So let’s get started!Today’s phrase is “April fools”, which literally translates to “April dummies” in Polish. We Poles would say “First April or you'‘ll mistake yourself!”. In English, it’s significantly shorter!The first word is “April”. It means “April” in English. Let’s say it three times. Accent, that is, the emphasis, on the first syllable. Remember that in English, vowels have usually more than one syllable. Oh well, they don’t want to make it easy on us! But don’t be afraid, I’ll help you.Here when you say the letter A, you have to start on the sound “E” and transition into the sound “I”. So together that sounds like “eejji”. Next, in English speaking countries, people usually don’t pronounce the letter “r” like in Polish. They pronounce it very weakly, they don’t “roll”, they don’t know how to do “rrrrrrr”. Usually. Of course, if they know more than one language, they’ll learn this, but in the English language, that sound is simply not needed. So, in order to pronounce correctly the “r” in the word “April”, you have to allow the tongue to a bit flaccid. Or imagine that something is bothering you, as if you had in your mouth hot potatoes. “Rrrrr”. Try it. “Rrrr”.Next, in English, usually those devilish vowels change sound depending on their position in the word. And here, the letter “i” simply remember that it has to be pronounced like our “y”. “April”.And the last thing, the ‘l’ at the end is pronounced softly, similar to the Russian “l”.Okay. We’re ready! Repeat slowly after me. “April” “April” “April”. Excellent.The next word is “Fools”. It means “dummies”, that is, more than one dummy. This word is a bit easier. “F” is pronounced normally, “l” like we just saw in “April”, but those vowels are playing with us again.Those who are learning English surely [already] know that usually when you see “o o” together, it’s pronounced like “u” in English. “Cool”, “Tools”, and others. There are of course exceptions, where “o o” doesn’t sound exactly like “a”, but close… “Blood”, “flood”… consequently, you have to be careful not to study and learn incorrect information. But now we have the internet and you can always check.In the word “fools”, “o o” is pronounced “u”. “Fools”.Let’s repeat 3 times. “Fools”. “Fools”. “Fools.” Good.Now everything together, 3 times, slowly let’s repeat: “April fools!” “April fools!” “April fools!” Very good!All set! That’s it for today! I how you liked it. If you want to contact the show, we have email, mailbag@howyousay.fm, our Twitter is @HowYouSayFM, and our main web page is www.howyousay.fm. Until next time! I wish you well! Bye!_______Here’s the full Polish transcript, just in case you’re interested ;-)Witam Państwa! Oto 71 epizod programu How You Say? gdzie uczę Was jak powiedzieć coś fajnego albo zabawnego po angielsku. Jestem Waszym gospodarzem, nazywam się Julia Tutko-Balena.Dziś Wam powiem jak się mówi „Prima Aprilis bo się omylisz” po angielsku. No to zaczynajmy! Dzisiejszy wyraz jest „April Fools”. Znaczy to dosłownie „kwiecień głupcy”. My Polacy powiedzielibyśmy „Prima Aprilis bo się omylisz!” Po angielsku znacznie krócej!Pierwsze słowo jest „April”. Znaczy „kwiecień” po angielsku. Powtórzmy to 3 razy. Akcent, czyli nacisk, na pierwszej sylabie. Pamiętajcie, że po angielsku, samogłoski mają przeważnie więcej niż jedną sylabę. No cóż, nie chcą nam ułatwić. Ale nie bójcie się, ja Wam pomogę. Tu kiedy się mówi literę A, trzeba zacząć na dźwięku „E” i przejść powoli na dźwięk „I”. Czyli razem brzmi to „eejji”. Następnie, w anglojęzycznych krajach, ludzie przeważnie nie wymawiają litery „r” tak jak Polacy. Wymawiają to bardzo słabo, nie „turlają”, nie umieją zrobić „rrrrrrr”. Przeważnie. Oczywiście, jeśli znają więcej niż jeden język, to się tego nauczą ale w angielskim języku ten dźwięk jest po prostu nie potrzebny. Zatem, aby wymówić prawidłowo „r” w słowie „April”, musicie pozwolić, żeby język trochę zdrętwiał. Albo wyobraźcie sobie, że coś Wam przeszkadza, jakbyście mieli w buzi gorące kartofle. „Rrrrr”. Spróbujcie. „Rrrr”. Następnie, po angielsku przeważnie te diabelskie samogłoski zmieniają dźwięk zależnie od pozycji w słowie. I tu litera „i” po prostu pamiętajcie, że trzeba wymówić jak nasze „y”. „April”.No i ostatnia rzecz, to „l” na końcu to się wymawia miękko, podobno do rosyjskiego „l”. Okay. Jesteśmy gotowi! Powtórzcie powoli za mną. „April” „April” „April” Doskonale.Następne słowo jest „Fools”. Znaczy to „głupcy” czyli, więcej niż jeden głupiec. To słowo jest troszkę łatwiejsze. „F” się wymawia normalnie, „l” jak dopiero nauczyliśmy się w „April”, ale samogłoski znowu się z nami zabawiają. Ci co się uczą angielskiego napewno to wiedzą, że przeważnie jak się widzi „o o” razem tak, to się wymawia „u” po angielsku. „Cool”, „tools” i inne. Są oczywiście wyjątki, gdzie „o o” nie brzmi dokładnie jak „a” ale bardzo podobnie ... „Blood” „flood”... zatem trzeba uważać, aby nie wkuwać złych informacji. Ale teraz mamy internet i zawsze można sprawdzić. W słowie „Fools”, „o o” wymawia się jako „u”. „Fools”. Powtórzmy to 3 razy. „Fools” „Fools” „Fools”. Dobrze. Teraz wszystko razem, 3 razy, wolno powtórzmy: „April Fools” Bardzo dobrze!W porządku! To tyle na dzisiaj! Mam nadzieje, że się podobało. Jeśli chcecie skontaktować się z programem, mamy email: Mailbag@howyousay.fm, nasz Twitter jest @howYouSayFM i nasza strona główna jest www.howyousay.fmDo następnego razu! Pozdrawiam! Cześć!

Duration: 4 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode