Alex Rogers

Kōrero 1 - Dr Dan Hikuroa

Kōrero 1 - Dr Dan Hikuroa

Dr Dan Hikuroa (Ngāti Maniapoto, Waikato-Tainui, Ngāti Whanaunga) shares his kōrero about how mātauranga Māori can restore the mauri of the Hauraki Gulf, and whether Tīkapa Moana, Te Moananui-ā-Toi could one day have its own legal personality, like the Whanganui and Te Uruwera. 

Duration: 53 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode