https://cbcp.org

Utak ang Gamitin

Utak ang Gamitin

Sermon: Utak ang Gamitin Speaker: Ptr. Allan Rillera Scripture: Ecclesiastes 10 Sa dami ng desisyon na hinaharap natin sa araw-araw, kailangan natin ang karunungan upang umiwas sa kapahamakan. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na layuan ang kasiraan at kahangalan sa pamamagitan ng pagpapairal ng karunungan sa ating bawa't salita at gawa. With so many decisions to make every day, we need wisdom to avoid danger and ruin. In this message, Ptr. Allan Rillera urges us to avoid folly and be wise in our every word and every action. Discussion questions at https://cbcp.org/blog/2021/06/13/utak-ang-gamitin/ Join a Life Group: https://cbcp.org/lifegroups Find an event: https://cbcp.org/events Learn how to give: https://cbcp.org/giving Website: https://cbcp.org Facebook: https://facebook.com/cbcponline YouTube: https://youtube.com/cbcponline Soundcloud: https://soundcloud.com/cbcponline Instagram: https://instagram.com/cbcponline

Duration: 56 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode