https://cbcp.org

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (1)

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (1)

Sermon: Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (1) Speaker: Ptr. Michael Cariño Scripture: Job 1-2 Kaya ba nating magtiwala sa Diyos sa harap ng matinding pagdurusa? Sa pamamagitan ng kwento ni Job, tayo ay hinihikayat ni Ptr. Michael Cariño na lumuhod at magtiwala sa Panginoon sa gitna ng anumang pighati at paghihirap dahil ang Kanyang mga panuntunan at pamamaraan ay higit sa kaisipan at pang-unawa ng tao. Can we trust God in the midst of intense suffering? Through the story of Job, Ptr. Michael Cariño encourages us to kneel in surrender to God in the face of all sorrow and suffering, for His plans and ways are beyond human thought and comprehension. Discussion questions at https://cbcp.org/blog/2021/07/04/pananampalataya-sa-gitna-ng-pagdurusa-1/ Join a Life Group: https://cbcp.org/lifegroups Find an event: https://cbcp.org/events Learn how to give: https://cbcp.org/giving Website: https://cbcp.org Facebook: https://facebook.com/cbcponline YouTube: https://youtube.com/cbcponline Soundcloud: https://soundcloud.com/cbcponline Instagram: https://instagram.com/cbcponline

Duration: 27 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode