https://cbcp.org

Kung Ikaw ay Nawawalan na ng Kasiyahan sa Buhay

Kung Ikaw ay Nawawalan na ng Kasiyahan sa Buhay

Sermon: Kung Ikaw ay Nawawalan na ng Kasiyahan sa Buhay Speaker: Ptr. Joseph Ouano Scripture: Ecclesiastes 11:9-12:8 Paano magiging makabuluhan ang ating buhay sa mundo sa kabila ng mga hamon at problema? Sa huling mensahe ng seryeng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na lubos-lubusin ang buhay sa pamamagitan ng pamumuhay nito kasama ang Panginoon. How can we live meaningful earthly lives despite hardships and difficulties? In this final message of the series, Ptr. Joseph Ouano urges us to make the most out of life is by living it with the Lord. Discussion questions at https://cbcp.org/blog/2021/06/27/kung-ikaw-ay-nawawalan-na-ng-kasiyahan-sa-buhay/ Join a Life Group: https://cbcp.org/lifegroups Find an event: https://cbcp.org/events Learn how to give: https://cbcp.org/giving Website: https://cbcp.org Facebook: https://facebook.com/cbcponline YouTube: https://youtube.com/cbcponline Soundcloud: https://soundcloud.com/cbcponline Instagram: https://instagram.com/cbcponline

Duration: 23 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode