https://cbcp.org

Kung ang Buhay ay Walang Katiyakan

Kung ang Buhay ay Walang Katiyakan

Sermon: Kung Ang Buhay ay Walang Katiyakan Speaker: Ptr. Michael Cariño Scripture: Ecclesiastes 11:1-8 Paano nga ba tayo maaring tumugon sa walang katiyakan ng buhay? Ngayong Linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Michael Cariño na magtiwala sa Panginoon sapagkat Siya ang magbibigay ng kasiyahan at kabuluhan sa ating maikli at walang kasiguraduhang buhay sa mundo. How can we respond to the uncertainties of life? This Sunday, Ptr. Michael Cariño urges us to trust in God for He is able to transform our short and uncertain earthly lives into one that is meaningful and worthwhile. Discussion questions at https://cbcp.org/blog/2021/06/20/kung-ang-buhay-ay-walang-katiyakan/ Join a Life Group: https://cbcp.org/lifegroups Find an event: https://cbcp.org/events Learn how to give: https://cbcp.org/giving Website: https://cbcp.org Facebook: https://facebook.com/cbcponline YouTube: https://youtube.com/cbcponline Soundcloud: https://soundcloud.com/cbcponline Instagram: https://instagram.com/cbcponline

Duration: 28 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode