behindthescenepodcast

PIL00: ถ้ายังเอาระบบโซตัส ก็อย่าริอาจออกไปไล่รัฐบาล [Politics in Your Everyday Life]

PIL00: ถ้ายังเอาระบบโซตัส ก็อย่าริอาจออกไปไล่รัฐบาล [Politics in Your Everyday Life]

หลายคนบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นเรื่องไกลตัว และไม่ควรเอาตัวไปข้องเกี่ยว แต่ทั้งโฮสต์อย่างไทน์-ปิยวัฒน์ แสงเงินชัย และกอล์ฟ-นลธวัช มะชัย จะมาอธิบายให้ฟังชัดๆ ถึงปรากฎการณ์ง่ายๆ ที่ดูย้อนแย้งอย่างการรับน้องในมหาวิทยาลัยที่ใครหลายคนยังสนับสนุนให้มีต่อไป การสนับสนุนนี้อาจเป็นการส่งต่อระบอบเผด็จการในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเข้าข่ายสนับสนุนระบอบเผด็จการหรือไม่ ทั้งสองจะสรุปและแบ่งปันแนวคิดให้คุณฟังกัน

Duration: 27 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode